meester Henk - WINTER
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
het roodborstje - een graag geziene gast in de tuin
(Advertentie)

Heb je (net als ik) 2 linkerhanden of ben je gewoon lui ? Koop dan een pot(je goedkope) pindakaas en leg die in een voederhuisje. Je kunt natuurlijk ook voor de zekerheid wat pindakaas in een ondiep potje doen. Let wel op dat de opening groot genoeg is voor een mees.

houtsnip (i h bos goed gecamoufleerd, maar id sneeuw ....)

Het voorkomen van vogels in Nederland wordt in de Avifauna van Nederland alsvolgt gedefinieerd:

 • jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel.
 • zomervogel = buiten Nederland overwinterende broedvogel
 • jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel
 • wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
 • doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel
 • standvogel = broedvogel die geen trek vertoont

Echte wintergasten in Nederland zijn:

 • Kleine zwaan
 • Wilde zwaan
 • Taigarietgans
 • Rotgans
 • Toendrarietgans
 • Kleine rietgans
 • Ruigpootbuizerd
 • Koperwiek
 • Keep

(te) veel ganzen blijven over in de winter
zo'n loopplankje is erg belangrijk als het gaat vriezen
opgepast voor vastgevroren pootjes. Maak een wak !
(Advertentie)
(Advertentie)

De Dierenbescherming adviseert om vogels alleen bij te voeren tijdens periodes van strenge vorst. Dit voorkomt dat minder geliefde dieren overlast veroorzaken. 

 •  Houd voederplanken goed schoon om ziekteverspreiding te voorkomen.
 • Geef vogels geen voer waarin zout is verwerkt. Dit veroorzaakt uitdroging.
 • Margarine is uit den boze omdat het laxerend werkt. Kaas moet u zonder het schadelijke plastic randje voeren.
 • Leg voer op een voederplank die onbereikbaar is voor natuurlijke vijanden van vogels.
 • Dek het drinkwater tijdens een strenge winter wel af met een stuk gaas, zodat de vogels niet bevriezen doordat ze gaan badderen.
 • Voorkom vastgevroren vogels: Breng een strolaag aan rond ijswakken.
 • Probeer een vastgevroren vogel nooit los te trekken. Maak het ijs rondom de poten voorzichtig los door het langzaam te laten smelten. Plaats hiervoor een goed afgesloten pan met warm water op het ijs.